FACILITY MANAGEMENT

 

-          OPTIMALIZACE NÁJEMNÍCH SMLUV

-          ZAJIŠTĚNÍ INKASA NÁJEMNÉHO, EV.MOŽNOST MIMOSOUDNÍCH ČI MIMOSMLUVNÍCH DOHOD ČI SPLÁTKOVÝCH KALENDÁŘŮ S EV. NEPLATIČI ČI SUBJETKY V INSOLVENCI.

 

PRŮZKUM TRHU

 

-          ÚVĚROVÉ MOŽNOSTI

-          INVESTIČNÍ PORADENSTÍ VČETNĚ REALIZACE DOHODNUTÝCH CÍLŮ

-          PODNIKATELKÝ PLÁN ČI PORADENSTVÍ VČETNĚ VEŠKERÉ NUTNÉ DOKUMENTACE K SCHVÁLENÍ ÚVĚRU

 

ZAJIŠTĚNÍ PRONÁJMU / PRODEJE NEMOVIOSTI

 

-                     ZAJIŠTĚNÍ OCENĚNÍ MAJETKU

-                     ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO AUDITU

-                     SPRÁVA NEMOVITOSTI

-                     ZAJIŠTĚNÍ DROBNÝCH OPRQV

-                     PÉČE O ZELEŇ

-                     BOZP

-                     PRÁVNÍ SERVIS